لامینای مارپیچی اولیه
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
حلزون غشایی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

غشای قاعده ای


Basilar membrane :
A membrane extending from the bony shelf of the cochlea to the outer wall and supporting the organ of Corti

:غشای قاعده ای
غشایی که از قسمت استخوانی حلزون به دیواره خارجی آن کشیده شده و اندام کورتی را حمایت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *