شاخ قدامی بطن طرفی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
شاخ خلفی بطن طرفی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

تنه بطن طرفیBody of lateral ventricle :

Extends from the interventricular foramen to the splenium of the corpus callosum

:تنه بطن طرفی

از سوراخ بین بطنی تا اسپلنیوم کورپوس کالوزوم کشیده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *