مفصل میدکارپال
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
مفاصل متاکارپوفالانژیال
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

مفاصل کارپومتاکارپالCarpometacarpal joints:
Are five joints in the hand that articulate the distal row of carpal bones and the proximal bases of the five metacarpal bones. These are synovial plane joints

مفاصل کارپومتاکارپال
پنج مفصل در دست است که ردیف دیستال استخوان های کارپال را با قاعده پروگزیمال پنج استخوان متاکارپال متصل می کند. این مفاصل از نوع مفاصل سینوویال تخت هستند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *