کانال اپتیک
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
سلا تورسیکا
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

ناودان کیاسماتیک

ناودان کیاسماتیک


Chiasmatic groove:
A narrow transverse groove that lies near the front of the superior surface of the body of the sphenoid bone, is continuous with the optic foramen, and houses the optic chiasma

ناودان کیاسماتیک:

ناودانی عرضی نازک که در نزدیکی قدام سطح فوقانی تنه ی استخوان اسفنوئید قرار گرفته و و با سوراخ اپتیک ادامه پیدا می کند و جایگاه کیاسمای اپتیک است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *