استخوانچه چکشی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
حلزون
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عصب کورداتیمپانی


Chorda tympani nerve :
A branch of the facial nerve that originates from the taste buds in the front of the tongue, runs through the middle ear, and carries taste messages to the brain

:عصب کورداتیمپانی
شاخه ای از عصب فاسیال که از جوانه های چشایی قدام زبان منشا گرفته، از گوش میانی عبور می کند و پیام چشایی را به مغز منتقل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *