عنبیه
۱۳۹۸/۰۱/۲۴
ورید های پیچ خورده
۱۳۹۸/۰۱/۲۴

جسم مژگانی


Ciliary body :
The part of the eye that connects the iris to the choroid

:جسم مژگانی
قسمتی از چشم که عنبیه را به مشیمیه متصل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *