فورسپس کوچک
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
کپسول داخلی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

کلاستروم


Claustrum :

The one of the four basal ganglia in each cerebral hemisphere that consists of a thin lamina of gray matter separated from the lenticular nucleus by a layer of white matter

:کلاسترومکلاستروم

یکی از چهار هسته قاعده ای در هر نیمکره مغزی است که شامل لایه ای نازک از بافت خاکستری است که بوسیله لایه ای از بافت سفید از هسته عدسی جدا می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *