شیار مخی طولی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
شیار طرفی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

جسم پینه ای
Corpus callosum :

Is a wide, thick nerve tract consisting of a flat bundle of commissural fibers, beneath the cerebral cortex in the brain. The corpus callosum has four main parts; individual nerve tracts that connect different parts of the hemispheres. These are the rostrum, the genu, the trunk or body, and the splenium

:جسم پینه ای

ترکت عصبی ضخیم و پهنی است که شامل باندل مسطحی از رشته های رابط است که در عمق کورتکس مغز قرار دارد. کورپوس کالوزوم دارای چهار قسمت است که بخش های مختلف نیمکره ها را به هم متصل می کند. این قسمتها شامل روستروم، زانو، تنه و اسپلنیوم است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *