ناودان مایلوهایوئید
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
درز کورونال
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

حفره ی دیگاستریک

حفره ی دیگاستریک


Digastric fossa:
Is an anatomical structure which occupies a space on the inner surface of the inferior border of the body of the mandible

حفره ی دیگاستریک:

ساختاری آناتومیک که فضایی را در سطح داخلی لبه تحتانی تنه مندیبل اشغال می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *