دم اسب
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
فضای اپی دورال
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

کیسه دورال


Dural sac:
Is the membranous sheath of dura mater that surrounds the spinal cord and the cauda equina

:کیسه دورال
غلاف غشایی سخت شامه است که طناب نخاعی و دم اسب را احاطه کرده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *