عضله دور کننده دراز شست
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله بازکننده دراز شست
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله بازکننده کوتاه شستExtensor pollicis brevis muscle :

:عضله بازکننده کوتاه شست

Origin:The posterior surface of the lower third of radius and interosseous membrane

مبداء: سطح خلفی یک سوم تحتانی رادیوس وغشا بین استخوانی

Insertion:Base of the proximal phalanx of the thumb

انتها:قاعده بند پروگزیمال انگشت شست

innervation: Posterior interosseous nerve (deep branch of radial nerve)

عصب دهی:عصب بین استخوانی خلفی (شاخه عمقی عصب رادیال)

Function:Extends at the metacarpophalangeal and carpometacarpal joints of the thumb

عملکرد:باز کردن مفاصل متاکارپوفالانژیال وکارپومتاکارپال انگشت شست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *