کپسول خارجی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
فورسپس بزرگ
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

کپسول خارجی تر


Extreme capsule :

Is a series of white matter tracts in the brain that run between the claustrum and insular cortex

: کپسول خارجی تر

دسته ای از رشته های بافت سفید در مغز می باشد که بین کلاستروم و کورتکس اینسولا قرار دارند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *