رباط تیبیال طرفی یا رباط طرفی داخلی
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
رباط پاتلار
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

رباط فیبولار طرفیFibular collateral ligament or lateral collateral ligament (LCL):
Is a ligament located on the lateral (outer) side of the knee and streches from the lateral epicondyle of the femur above, to the head of the fibula below

:رباط فیبولار طرفی
رباطی است که در سمت خارج (بیرونی) زانو قرار گرفته و از اپی کوندیل خارجی فمور در بالا تا سر فیبولا در پایین کشیده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *