خط سولئال
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
استخوان تالوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

بریدگی فیبولا


Fibular notch:
Is an indentation at the inferior portion of the tibia where it articulates with the fibula to form the inferior tibiofibular articulation

:بریدگی فیبولا
فرورفتگی در قسمت تحتانی تیبیا است که با فیبولا مفصل شده تا مفصل تیبیوفیبولار تحتانی تشکیل شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *