لایه داخلی عنکبوتیه
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شکاف اولیه
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

فولیوم(برگچه)


Folium:
Is a short, narrow band at the posterior extremity of the vermis that consists apparently of a single folium

:(فولیوم(برگچه
نواری کوتاه و باریک در انتهای خلفی ورمیس است که ظاهرا از یک فولیوم تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *