عصب اسفنوپالاتین
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
عصب آلوئولار فوقانی خلفی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب پالاتین بزرگ


Greater palatine nerve :
Is a branch of the maxillary division of the trigeminal nerve and contributes to the pterygopalatine ganglion

:عصب پالاتین بزرگ
شاخه ای از بخش ماگزیلاری عصب سه قلو است و در گانگلیون پتریگوپالاتین شرکت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *