عصب بینایی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
هسته عدسی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

هیپوکامپHippocampus :

A curved elongated ridge that extends over the roof of the descending horn of each lateral ventricle of the brain and consists of gray matter

:هیپوکامپ

برآمدگی منحنی طویلی است که در سقف شاخ تحتانی هر یک از بطن های جانبی مغز امتداد دارد و حاوی ماده خاکستری است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *