مفصل گیجگاهی-فک تحتانی
۱۳۹۸/۰۱/۱۷
تنه ی استخوان هایوئید
۱۳۹۸/۰۱/۱۷

استخوان هیوئید


Hyoid bone:
The hyoid bone is a horseshoe-shaped situated in the anterior midline of the neck between the chin and the thyroid cartilage

:استخوان هیوئید

استخوان هیوئید یک استخوان نعل اسبی است که در قدام گردن و در خط وسط بین چانه و غضروف تیروئید واقع شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *