اومبو
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
استخوانچه چکشی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

استخوانچه سندانی


Incus bone :
An anvil-shaped bone between the malleus and the stapes in the mammalian middle ear and consist of body, short limb, long limb and lenticular process

:استخوانچه سندانی
استخوانی سندانی شکل که در گوش میانی پستانداران بین استخوانچه های چکشی و رکابی قرار داشته و شامل تنه، بازوی کوتاه، بازوی بلند و زائده ی عدسی شکل است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *