نازیون
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
حفره ی ثنایائی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

سوراخ تحت کاسه چشمی

سوراخ تحت بینی


Infraorbital foramen:
An opening in the maxillary bone just below the lower rim of the orbit that gives passage to the infraorbital artery, nerve, and vein

سوراخ تحت کاسه چشمی:

سوراخی در استخوان فک بالا دقیقا زیر کناره تحتانی کاسه چشم که مسیری برای عبور شریان، عصب و ورید اینفرااربیتال ایجاد می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *