حفره ی گیجگاهی
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
حفره مندیبولار
۱۳۹۷/۰۸/۲۲

حفره ی تحت گیجگاهی

حفره ی تحت گیجگاهی


Infratemporal fossa:
Bounded laterally by the zygomatic arch and ramus of the mandible, medially by the lateral pterygoid plate, anteriorly by the zygomatic process of the maxilla and infratemporal surface of the maxilla, posteriorly by the tympanic plate and styloid and mastoid processes of the temporal bone, and superiorly by the infratemporal surface of the greater wing of the sphenoid bone

حفره ی تحت گیجگاهی:

از خارج توسط قوس گونه ای و شاخک مندیبل، از داخل توسط صفحه ی خارجی پتریگوئید، از قدام توسط زائده ی گونه ای ماگزیلا و سطح تحت گیجکاهی ماگزیلا، از خلف توسط صفحه ی تیمپانیک، زوائد استایلوئید و ماستوئید استخوان گیجگاهی و از بالا توسط سطح تحت گیجگاهی بال بزرگ استخوان اسفنوئید محدود شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *