رباط فوق خاری
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
رباط نخاعی
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

رباط بین خاری


Interspinous ligament:
Attaches to ligamentum flavum that runs deep into the spinal column

:رباط بین خاری
به رباط زرد که در عمق به ستون مهره ای امتداد دارد، متصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *