بریدگی سیاتیک کوچک
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
بریدگی سیاتیک بزرگ
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

خار ایسکیومIschial spine :
Is a thin and pointed triangular eminence that extends backward from the posterior border of the body of the Ischium

:خار ایسکیوم
برجستگی مثلثی نازکی است که ازکنار خلفی تنه ایسکیوم به سمت عقب کشیده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *