سوراخ مگنوم
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
ناودان برای سینوس سیگموئید
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

سوراخ ژوگولار

سوراخ جوگولار

سوراخ جوگولار


Jugular foramen:
A large irregular opening in the posterior cranial fossa that is bounded anteriorly by the petrous part of the temporal bone and posteriorly by the jugular notch of the occipital bone and that transmits the inferior petrosal sinus, the glossopharyngeal, vagus, and accessory nerves, and the internal jugular vein

سوراخ ژوگولار:

منفذی نامنظم بزرگ در حفره ی کرانیال خلفی که از قدام توسط قسمت پتروس استخوان گیجگاهی و از خلف توسط بریدگی جوگولار استخوان پس سری محدود شده است و سینوس پتروزال تحتانی، اعصاب هیپوگلوسال، واگ و اکسسوری و ورید جوگولار داخلی رامنتقل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *