بریدگی ژوگولار
۱۳۹۷/۰۸/۲۱
ناودان پس سری
۱۳۹۷/۰۸/۲۱

زائده ی ژوگولار

زائده ی جوگولار


Jugular process:
A quadrilateral or triangular process of the occipital bone on each side that articulates with the temporal bone and is situated lateral to the condyle of the occipital bone on each side articulating with the atlas

زائده ی ژوگولار:

زائده ی چهارضلعی یا مثلثی استخوان پس سری در هر طرف که با استخوان گیجگاهی مفصل می شود و در خارج کوندیل استخوان پس سری در هر طرف قرار گرفته و با اطلس مفصل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *