درز لامبدوئید
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
استخوان درزی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

لامبدا

لامبدا


Lambda :
The occipital angle is rounded and corresponds with the point of meeting of the sagittal and the lambdoid suture

لامبدا :
زاویه استخوان پس سری گرد شده و بر نقطه ی اتصال درز ساژیتال و لامبدوئید منطبق است

دیدگاه ها بسته شده است