قنات مغزی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
سپتوم پلوسیدوم
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

جسم زانویی خارجی


Lateral geniculate body :

Consists of an oval elevation produced by the lateral geniculate nucleus and is situated on the posterolateral surface of the thalamus and related to visual function

: جسم زانویی خارجی

یک برآمدگی بیضی شکل است که توسط هسته زانویی خارجی ایجاد شده و در قسمت خارجی خلفی تالاموس قرار گرفته و به عمل بینایی مرتبط می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *