تروکانتر کوچکتر (تروکانتر کوچک) استخوان ران

تروکانتر بزرگتر (تروکانتر بزرگ) استخوان ران
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
خط بین تروکانتری
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

تروکانتر کوچکتر (تروکانتر کوچک) استخوان ران
Lesser trochanter (small trochanter):
Is a small protuberance of bone that projects from the posterior aspect of the femur, inferomedially at the base of the femoral neck

:تروکانتر کوچکتر (تروکانتر کوچک)
یک برجستگی کوچک استخوانی است که از قسمت خلفی فمور بیرون زده است و در قسمت قدامی تحتانی قاعده گردن فمور قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *