ناودان کاروتید
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
ناودان پتروزال بزرگ
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

لینگولا

لینگولا


Lingula:
A ridge of bone in the angle between the body and the greater wing of the sphenoid

لینگولا:

یک برآمدگی استخوانی در زاویه ای بین بدنه و بال بزرگ اسفنوئید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *