زائده ی کوندیلی
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
سمفیز چانه ای
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

بریدگی فک پایین

بریدگی فک پایین


Mandibular notch:
A curved depression on the upper border of the lower jaw between the coronoid process and the condyloid process — called also sigmoid notch

بریدگی فک پایین:

یک فرورفتگی منحنی شکل بر کناره ی فوقانی فک پایین که بین زائده ی کورونوئید و زائده ی کوندیلی قرار دارد. به آن شکاف سیگموئید نیز گفته می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *