عصب بوکال
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
عصب واگ
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب مارژینال مندیبولار


Marginal mandibular nerve:
Is a branch of facial nerve

:عصب مارژینال مندیبولار
شاخه ای از عصب صورتی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *