بندهای پروگزیمال انگشتان
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
بندهای دیستال انگشتان
۱۳۹۹/۰۲/۰۸

بندهای میانی انگشتان


Middle phalanges:
Connects to a proximal and distal phalanx

:بندهای میانی
بندهای پروگزیمال و دیستال را به هم متصل می کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *