شریان زبانی
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
شریان گوشی خلفی
۱۳۹۸/۰۲/۱۸

شریان پس سری
Occipital artery:
Is one of the posterior branches of the external carotid artery that arises below the posterior belly of the digastric muscle

:شریان پس سری
یکی از شاخه های خلفی شریان کاروتید خارجی است که در زیر بطن خلفی عضله دی گاستریک جدا می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *