آنکوس
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
پیاز بویایی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

ترکت بویایی


Olfactory tract :

Travels posteriorly on the inferior surface of the frontal lobe that connect the olfactory bulb with olfactory nuclei and the olfactory cortex

:ترکت بویایی

در سطح تحتانی لوب فرونتال به خلف حرکت می کند و پیاز بویایی را به همراه هسته بویایی به قشر بویایی متصل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *