پکتن مقعد
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
ستونهای مقعدی
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

خط دندانه ای


Pectinate line (dentate line) :Is a line which divides the upper two thirds and lower third of the anal canal

خطی است که کانال مقعدی را به دو سوم فوقانی و یک سوم تحتانی تقسیم می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *