کیسه ی بیضه
۱۳۹۹/۰۲/۲۶
کیسه های منوی
۱۳۹۹/۰۲/۲۶

پروستاتProstate :

Is a walnut-sized gland located between the bladder and the penis. The prostate secretes fluid that nourishes and protects sperm

:پروستات

غده ای به اندازه گردو است که بین مثانه و پنیس قرار دارد. پروستات مایعی را ترشح می کند که تغذیه و محافظت اسپرم را برعهده دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *