فورسپس بزرگ
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
گلوبوس پالیدوس
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

پوتامن
Putamen :

The large dark lateral part of the basal ganglion which comprises the external portion of the corpus striatum and has connections to the caudate nucleus

: پوتامن

بخش طرفی بزرگ تیره هسته های قاعده ای است که بخش خارجی جسم مخطط را تشکیل داده و ارتباطاتی با هسته دم دار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *