سوراخ کور
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
شیار قاعده ای
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

هرمPyramid:

Either of two large bundles of motor fibers from the cerebral cortex that reach the medulla oblongata and are continuous with the pyramidal tracts of the spinal cord

:هرم

دو دسته بزرگ از الیاف حرکتی که از کورتکس مغزی به بصل النخاع می رسند و در راه های هرمی طناب نخاعی ادامه می یابند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *