رباط بین خاری
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
حلقه ی فیبری
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

رباط شعاعی


Radiate ligament :
Connects the anterior part of the head of each rib with the side of the bodies of two vertebrae, and the intervertebral fibrocartilage between them

:رباط شعاعی
بخش قدامی سر هر دنده را به بخش های طرفی تنه ی دو مهره و دیسک بین آنها متصل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *