اسفنکتر خارجی مقعد
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
جسم پرینه ای
۱۳۹۹/۰۶/۲۷

فضای رتروپوبیس


Retropubicspace : Is the extraperitoneal space between the pubic symphysis and the urinary bladder

فضای خارج صفاقی است که مابین سمفیز پوبیس و مثانه قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *