تنه ی زبان
۱۳۹۸/۰۱/۲۶
نوک زبان
۱۳۹۸/۰۱/۲۶

ریشه ی زبان


Root of tongue :
The posterior attached portion of the tongue

:ریشه ی زبان
قسمت خلفی متصل شده زبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *