تخمدان ها
۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سوراخ داخلی
۱۳۹۹/۰۲/۲۱

رباط گرد رحمی
Round ligament of uterus :

Originates at the uterine horns and attaches to the labia majora, passing through the inguinal canal

:رباط گرد رحمی

از شاخ های رحم مبدأ می گیرد و با عبور از کانال اینگوینال به لبهای بزرگ متصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *