سگمان های لوب فوقانی ریه راست
۱۳۹۹/۰۴/۲۹
سگمان های لوب تحتانی ریه راست
۱۳۹۹/۰۴/۲۹

سگمان های لوب میانی ریه راست


Segments of middle lobe of right lung:
The middle lobe of right lung contains two bronchopulmonary segments: medial and lateral

:سگمان های لوب میانی ریه راست
لوب میانی ریه راست از دو سگمان برونکوپولمونری داخلی و خارجی تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *