مئاتوس فوقانی بینی
۱۳۹۸/۰۱/۲۱
مئاتوس میانی بینی
۱۳۹۸/۰۱/۲۱

سوراخ اسفنوپالاتین
Sphenopalatine foramen :
Connects the nasal cavity and the pterygopalatine fossa

:سوراخ اسفنوپالاتین
حفره ی بینی را به حفره ی پتریگوپالاتین وصل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *