عضله دندانه ای قدامی
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله پشتی بزرگ
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله تحت کتفیSubscapularis muscle :

:عضله تحت کتفی

Origin:subscapularis fossa

مبداء:حفره تحت کتفی

Insertion:Lesser tubercle of the humerus

انتها: تکمه کوچک بازو

innervation:Upper and lower subscapular nerves

عصب دهی: اعصاب تحت کتفی فوقانی وتحتانی

Function: Medially rotates the arm

عملکرد: چرخش بازو به داخل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *