ماده آهن دار
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
اوبکس
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

شیار محدود کننده


Sulcus limitans:

Is found in the fourth ventricle of the brain and located by searching laterally from the medial eminence. It is parallel to the median sulcus

:شیار محدود کننده

در بطن چهارم مغز قرار گرفته در سمت خارج برجستگی داخلی و به موازات شیار میانی قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *