شکاف اولیه
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
زبانه
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

ولوم مدولاری فوقانی


Superior medullary velum:
Is a thin, transparent lamina of white matter, which stretches between the superior cerebellar peduncles

:ولوم مدولاری فوقانی
تیغه نازک و شفاف از ماده سفید است که بین پایک های مخچه ای فوقانی کشیده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *