انتهای خارجی ترقوه
۱۳۹۹/۰۳/۰۲
ناودان زیر ترقوه ای
۱۳۹۹/۰۳/۰۲

سطح فوقانی ترقوه


Superior surface of clavicle :The superior surface of the medial 2/3 of the clavicle simply gives origin to the clavicular head of the sternocleidomastoid

سطح فوقانی ترقوه: سطح فوقانی دو سوم داخلی ترقوه مبدا سر کلاویکولار عضله استرنوکلئیدوماستوئید می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *