برجستگی قوسی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵
اثر مجرای وستیبولی
۱۳۹۷/۰۸/۰۵

سقف صماخی

سقف صماخی


Tegmen tympani:
The roof of the middle ear that formed by the thin surface of the petrous portion of the temporal bone

سقف صماخی:

سقف گوش میانی که توسط صفحه ی نازک بخش پتروس استخوان گیجگاهی تشکیل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *