عضله گرد کوچک
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله سینه ای بزرگ
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله گرد بزرگTeres major muscle :

:عضله گرد بزرگ

Origin:Posterior surface of the inferior angle of the scapula

مبداء:سطح خلفی زاویه تحتانی کتف

Insertion:Medial lip of the intertubercular groove of the humerus

انتها: لبه داخلی ناودان بین تکمه ای بازو

innervation: Lower subscapular nerve

عصب دهی: عصب تحت کتفی تحتانی

Function: Adducts at the shoulder and medially rotates the arm

عملکرد:نزدیک کردن بازو در مفصل شانه، چرخش به داخل بازو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *